Miljø

Vi er i front på miljøområdet

SuperAsfalt A/S er en innovativ asfaltfabrik, som hele tiden tænker i nye muligheder for at skåne miljøet og samtidig giver kunderne de bedste priser på den færdige asfaltløsning.
Vores asfaltfabrik er lokaliseret på Prøvestenen, hvilket gør det muligt at få leveret råstoffer via søvej og sejle varmt blandet asfalt direkte til udvalgte havnebyer i Danmark. Det betyder mindre belastning på vejnettet, da et enkelt skib kan afløse mere end 20 lastvogne med transport af varmt blandet asfalt fra vores asfaltfabrik til der, hvor asfaltarbejdet skal udføres.

Som den eneste asfaltfabrik i Danmark, er vi producent af Grøn Asfalt, der adskiller sig fra allerede eksisterende asfaltmaterialer ved at udnytte bitumen fra tagpapproduktionen. Det er nyskabende, da produktionen således baseres på en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt som affald, nu indgår som del i en ny produktion (upcycling).

Grøn Asfalt adskiller sig ved at være langt mere ressourceeffektiv og udlede mindre CO2 end eksisterende asfaltløsninger. Helt nøjagtigt reduceres CO2 udslippet med 60 kg pr. ton asfalt, der produceres.

Genanvendelse giver lavere priser

Oliepriserne er er centrale for prisen på asfalt. De svingende oliepriser medfører en særlig usikkerhed for forbrugerne. Ved at benytte tagpap kan tilsætningen af jomfruelig bitumen i asfalt halveres, og forbruget af jordens knappe olieressourcer begrænses. Det betyder også, at BituAsfalt kan produceres til lavere priser.

 • Nyeste teknologi

  Vi anvender den nyeste teknologi, som sikrer styrket sikring mod bitumen-udslip.

 • Cirkulær Økonomi

  Vi producerer Grøn Asfalt med bitumen fra genanvendte materialer ud fra konceptet om cirkulær økonomi.

 • Miljøgodkendt asfaltværk

  Asfalten produceres på et nybygget asfaltværk, der er miljøgodkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.


Kvalitet

Kvalitetsbevidste asfaltløsninger

I Grøn Asfalt anvendes tagpap, der består af sand, småsten og bitumen – de samme bestanddele som er i de traditionelle asfalttyper. Tagpappet kan derfor anvendes 100% i asfaltproduktionen. Kvaliteten af asfalten i forhold til vejtekniske egenskaber og holdbarhed er den samme, som asfalt produceret med ren jomfruelig bitumen og/eller med genbrugsasfalt. Derudover kan vi genanvende gamle vejbelægninger i vores asfaltproduktion med genanvendt bitumen fra tagpap, således at begge dele indgår i en stort set uendelig genanvendelsesproces.

Uanset om du ønsker vores CO2 reduceret Grøn Asfalt eller traditionel asfalt, har de én ting til fælles: kvaliteten. I vores laboratorium laver vi løbende kvalitetskontrol af materiale og den færdige asfalt, hvilket sikrer, at asfalten lever op til alle gældende regler.

 • Høj og ensartet asfaltkvalitet

  Vi producerer asfalt det nyeste asfaltværk, som sikrer høj og ensartet asfaltkvalitet.

 • Kvalitetskontrol af bitumen

  Vi genanvender bitumen fra tagindustrien, som har gennemgået en kvalitetskontrol inden det kommer til asfaltværket i København.

 • Løbende kvalitetskontrol

  Det tilknyttede laboratorium sikrer løbende kvalitetskontrol af de anvendte materialer samt, at den producerede asfalt lever op til de gældende regler.


Sikkerhedsdatablade

SuperAsfalt A/S er ifølge arbejdsmiljølovgivningen forpligtet til at udarbejde sikkerhedsdatablade for produktionen. Databladene indeholder information om kemiske stof- eller blandingsegenskaber og risici.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt os på på tlf. +45 70 70 76 06