SuperAsfalt - Danmarks nyeste asfaltfabrik ligger i København

Danmarks nyeste og mest innovative asfaltværk er gået i produktion

SuperAsfalt A/S ligger på Prøvestenen i Københavns Havn, hvor der er let adgang til råstoffer via søvejen. Det topmoderne værk er opført med den nyeste teknologi og producerer dermed mere effektivt end ældre anlæg. Og med placeringen har værket tilladelse til at producere døgnet rundt. Det sikrer fleksibilitet og mindre trængsel.

Normalt skal asfaltfabrikker i Danmark søge om tilladelse, hvis de undtagelsesvis har brug for at producere om natten. Sådan er det ikke for SuperAsfalt A/S, der har placeret landets nyeste asfaltfabrik på Prøvestenen i Københavns Havn. Her er ingen naboer, der kan blive forstyrret af fabrikken og de lastbiler, der skal hente asfalt.

  • Det er en stor fordel for kunderne, at de kan få asfalt døgnet rundt hos os. Det er jo noget nemmere for et asfaltsjak at lægge asfalt ude i nattetimerne, hvor der er minimal trafik end midt i myldretiden, fortæller adm. direktør Karsten Rasmussen fra SuperAsfalt A/S.

Udover de fleksible produktionsmuligheder er der en anden god grund til, at Danmarks mest moderne asfaltfabrik er placeret i Københavns Havn med egen kajplads direkte op til værket. 70 procent af de råvarer, der indgår i værkets asfaltproduktion, kommer ind med skib. Derved reduceres transportomkostningerne væsentligt, idet de store mængder råstoffer er billigere at fragte med skib i forhold til på lastbil.

  • Når der ikke skal køres råstoffer fra grusgrave rundt om på Sjælland til værket i København, sparer vi mange bysamfund og bebyggede områder for tung trafik. Færre lastbiler på vejene er jo også en gevinst for miljøet, siger Karsten Rasmussen.

 

Ny teknologi giver nye muligheder

Det nye asfaltværks grønne profil skyldes ikke alene de positive effekter af den reducerede vejtransport og den moderne teknologi på selve værket, der kan producere 180 tons asfalt i timen. SuperAsfalt A/S har også udviklet et produkt, der supplerer den traditionelle asfalt og som imødekommer de miljø- og klimakrav, den offentlige sektor og mange private virksomheder i stigende omfang efterspørger.

SuperAsfalts søsterselskab har udviklet en patenteret maskine, der udvinder bitumen fra indsamlet tagpap, som i modsætning til tidligere nu også kan indgå i asfaltproduktion.

  • Med den nye teknologi sparer vi atmosfæren for 6.000 tons CO2, hver gang vi producerer 100.000 tons asfalt. Herudover sparer vi på råolien, der ellers ville skulle bruges til at udvikle ny bitumen. Men ikke mindst så genbruger vi den tagpap, der ellers skulle være sendt til forbrænding som affald, så den i stedet indgår i et nyt kredsløb, pointerer adm. direktør Karsten Rasmussen fra SuperAsfalt A/S.

 

Fokus på produktion

I modsætning til de andre aktører i asfaltbranchen lægger SuperAsfalt ikke selv asfalten ud, men samarbejder med entreprenører.